Πολιτική Απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών και χρηστών και Χρήση Cookies

Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tickbox στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενος με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο μας.

Επίσης, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες ότι κάνουμε χρήση cookies και τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου για στατιστικούς σκοπούς. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος που επισκέπτεστε αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή τηλεφώνου. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο). Κατά την περιήγηση σας στο διαδικτυακό τόπο μας θα σας ζητηθεί η συναίνεσή σας στη χρήση cookies με τη μορφή μιας ειδοποίησης alert: Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. «Δέχομαι» επιλογή-button ώστε να κλείσει το alert. Oι πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση cookies θα επεξεργάζονται από την Εταιρεία ή από τους τρίτους κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσετε τη Σελίδα ή να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) να μην δέχεται cookies (βλ. πληροφορίες κατωτέρω) λαμβανομένων υπόψη των τυχόν επιπτώσεων στη λειτουργικότητα της περιήγησής σας στη Σελίδα.

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του δικτυακού τόπου, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum), προσωπικών ιστοσελίδων (personalwebpages), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms) αποδέχονται με τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών από αυτούς, ότι:

• Θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στην Επιχείρηση να κοινοποιήσει τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, και με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστεί ηΕπιχείρηση από τέτοια συμπεριφορά.

• Έχουν το δικαίωμα να αναρτήσουν και να δημοσιεύσουν το περιεχόμενο στον δικτυακό τόπο, καθώς και ότι το περιεχόμενο δεν προσβάλει δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, σε βιομηχανική ή πνευματική ιδιοκτησία.

• Κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται σε υλικό που αναρτούν και δημοσιεύουν στον δικτυακό τόπο έχει εκ των προτέρων παραχωρήσει την συναίνεσή του για την απεικόνιση αυτή.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping- packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων της Επιχείρηση(bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση η Επιχείρησηδιατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως (junkmail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση η Επιχείρησηδιατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί η Επιχείρησηαπό τέτοια συμπεριφορά. ΗΕπιχείρηση δεν θα ευθύνεται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς. Απαγορεύεται στους χρήστες να αναρτούν/ δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή κάθε άλλο υλικό που θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη τηςΕπιχείρηση, η Επιχείρησηθα το αφαιρέσει από το δικτυακό τόπο, χωρίς ειδοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον δικτυακό τόπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη τηςΕπιχείρηση, αποτελεί, μεταξύ άλλων, και ποινικό αδίκημα, και δίδει στην Επιχείρησητο δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων της. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του δικτυακού τόπου, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

Σε καμία περίπτωση η Επιχείρησηή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου

Προστασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών και χρηστών

Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων από εσάς:

• Ονομα και επίθετο

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

• Ημερομηνία γέννησης

• Τηλεφωνικό αριθμό

• Πληροφορίες συνεδρίας πλοήγησης

Γιατί τα χρειαζόμαστε

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Λειτουργία της ιστοσελίδας magicfm.gr

• Διεύθυνση IP – φιλτράρισμα και ανίχνευση επιθέσεων από το Διαδίκτυο και για την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου

Με τη συγκατάθεσή σας, για τη δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοποMAGICFM, θα θέλαμε να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στον ιστότοποMAGICFM

• Όνομα και επώνυμο – χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να σας αναγνωρίσουμε σε επόμενες επικοινωνίες,

• E-mail – χρειαζόμαστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας και να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης που σχετίζεται με τον λογαριασμό σε περίπτωση που τον ξεχάσετε,

• Ημερομηνία γέννησης – για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητάς σας σε σχέση με καμπάνιες που διοργανώνει ο MAGICFM

• Αριθμός τηλεφώνου – για να μπορέσουμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να αποκτήσετε τυχόν βραβεία που κερδίσατε στις καμπάνιες μας,

• Διαδικτυακή συμπεριφορά

• Ιστορικό περιήγησης – κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες στους συνεργάτες μας, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tickbox στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενος με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο μας. Επίσης, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες ότι τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο τω όρων χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ΄ύλην ελληνικά δικαστήρια.